Tartalom rész kezdete

Értékpapírok, értékpapírszámla

Az értékpapír egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat; az értékpapíron meghatározott jog gyakorlását, vagy szolgáltatást a nyilatkozó az értékpapír jogosultja számára biztosítja. Az értékpapír lehet írásos, vagy elektronikus formában rögzített és értékpapírszámlán nyilvántartott, tehát úgynevezett dematerializált okirat.

Az értékpapírban rögzített jog gyakorlása, követelés érvényesítése, illetve bizonyítása, valamint átruházása kizárólag az értékpapír által lehetséges. Az értékpapírok törvényes kellékekkel maradéktalanul rendelkező, általában tulajdoni részesedést, áru tulajdonjogát, vagy fizetési ígéretet megtestesítő okiratok.

  • A részvény a kibocsátó vállalkozásban tulajdoni részesedést, az irányításba való beleszólási jogot, osztalékra, vagy kamatra való jogosultságot biztosító értékpapír.
  • A kötvény névre szóló, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely lejárat nélküli vagy lejárattal rendelkezik és kamatot, vagy jutalékot fizet.
  • A befektetési jegy kollektív befektetésben, befektetési alapban részesedést biztosító átruházható értékpapír. Az alapokat egy ún. alapkezelő kezeli külön szabályzatban meghatározott befektetési politikát követve. Az alapok eszközei lehetnek értékpapírok, ingatlanok, határidős ügyletek és más eszközök.

A befektetők azért vásárolnak értékpapírokat, hogy az értékpapírok hozamából, illetve árfolyamának erősödéséből részesedjenek. Az értékpapírok vonzerejét növeli a folyamatos árjegyzés és a likvid piac (tehát az azonnali értékesíthetőség). A forgalomképes értékpapírok zálogul és óvadékul szolgálhatnak, a befektető átmeneti finanszírozást szerezhet értékpapír fedezetével, valamint az értékpapírokat, más biztosítékok és kamat, vagy díj ellenében, kölcsön is lehet adni.

Az értékpapírokat ma már ritkán forgalmazzák papíralapú okiratként és még ritkábban viszik haza magukkal a befektetők. A befektetési szolgáltatók (bankok és más befektetési vállalkozások) által vezetett értékpapírszámlákon a letétbe helyezett (immobilizált), és az eleve dematerializált értékpapírokat is el lehet helyezni. Tudni való, hogy a befektetési szolgáltatók az általuk kezelt értékpapírokat szintén számlán tartják egy központi értéktárnál (pl. Magyarországon a KELER-nél), vagy letétkezelő bankoknál. 

Kapcsolódó tartalom

Az értékpapírokkal és az értékpapírszámlával kapcsolatos további hasznos információkat olvashat a képekre kattintva:

 

A befektetők biztonsága érdekében a befektetők összevethetik a hazai befektetési szolgáltatók által az MNB számára bejelentett, valamint a befektetési szolgáltatótól megkapott értékpapírszámla-kivonaton szereplő értékpapírokat.  A két kimutatásnak egyezőnek kell lennie. Az MNB nem kezeli a befektetők személyes adatait, a számlák azonosítását belépési azonosító kód biztosítja, a számlaadatokhoz történő hozzáféréshez pedig havonta külön jelszót biztosít a befektetési szolgáltató. Javasoljuk, hogy további tájékoztatásért olvassa el az MNB Pénzügyi Navigátor oldalát. Videók, kisfilmek

Pénzügyi Navigátor Füzet és alkalmazás és Egyperces film:


Pénzügyi Navigátor egyperces film