Tartalom rész kezdete

Részvények

A részvények részvénytársaságok által kibocsátott, a társaságban tulajdonjogot megtestesítő értékpapírok. A részvénytársaságok legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés, melyen a részvényesek jogosultak részt venni és ők hozzák meg a vállalat főbb stratégiai döntéseit. A nyilvánosan működő részvénytársaságok papírjaival nem lehet automatikusan kereskedni a tőzsdéken, azokat a kibocsátóiknak előbb be kell vezettetniük. A tőzsdei bevezetés feltételei a kereskedési kategóriától függő követelményeket támasztanak a társaságokkal szemben. 

A részvények különféle típusokba sorolhatók, amelyeknek tulajdonosait eltérő jogok illetik meg. A magyar jog a törzsrészvény mellett megkülönbözteti az elsőbbségi részvény, dolgozói, kamatozó és visszaváltható részvényeket. Az elsőbbségi részvények lehetnek osztalékelsőbbséget, a részvénytársaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén a felosztásra kerülő vagyonból történő részesedés elsőbbséget, a szavazati joggal összefüggő elsőbbséget, vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag kijelölésére vonatkozó elsőbbséget, valamint elővásárlási jogot, vagy ezek kombinációját tartalmazó részvények. A részvénytársaság részvénykönyvben tartja nyilván a részvényesei nevét, lakóhelyét, illetve székhelyét és a részesedésének mértékét.


A részvénytársaságok a vállalkozás eredményéből osztalékot fizetnek a részvényeseknek. Az osztalék mértékéről a közgyűlés dönt. A részvények árát a társaság osztalékfizetési képessége határozza meg. A telített, érett piacokon működő részvénytársaságok általában a realizált adózás utáni nyereségük nagy részét kifizetik a részvényeseknek. A részvénytulajdonosok akár az általános kamatszintet jelentősen meghaladó osztalékhoz juthatnak a részvény piaci árához képest.

A bővülő piacokon működő dinamikus vállalatok nyereségüket vissza tudják forgatni a vállalkozásba. Az ilyen társaságok a részvény piaci árára vetítve általában kevesebb osztalékot fizetnek, a befektetők azonban profitálhatnak a vállalat piaci értékének növekedéséből, ami a részvények árfolyamának emelkedésében mutatkozik meg.

A részvénybefektetés kockázata jelentős, mivel egy társaság működését számos körülmény befolyásolja, ugyanakkor a sikeres vállalkozások jelentős hozamot képesek biztosítani befektetőik számára.

A befektetők részvényvásárlási döntései nem függetlenek az időtávtól. A rövid távon gondolkodó befektetők vállalati hírekre, vagy a részvények forgalmának technikai elemzésére támaszkodnak; a hosszú távú befektetők nagyobb figyelmet fordítanak a vállalat fundamentumaira, piacaira és a vállalatvezetés képességére a társaság hosszú távú terveinek megvalósítására.

Kapcsolódó tartalom

A témával kapcsolatos további hasznos információkat olvashat a kép alatti linkekre kattintva:

Pénzügyi Navigátor füzetek