Tartalom rész kezdete

Önkéntes nyugdíjpénztárak

Az öngondoskodási formák közül az önkéntes pénztárak által kínált szolgáltatások a legnépszerűbbek közé tartoznak. A jelentős méretű tagállomány mutatja, hogy a lakossági igény a kiegészítő nyugdíjpénztári tevékenységgel kapcsolatban – beépült mindennapjaikba.

Az önkéntes nyugdíjpénztárak jogszabályi hátterét az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (Öpt) tartalmazza. Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár természetes személyek (pénztártag) által a függetlenség, kölcsönösség, a szolidaritás és az önkéntesség elve alapján létrehozott, társadalombiztosítási ellátásokat kiegészítő vagy pótló szolgáltatásokat szervező és finanszírozó társulás.

Az önkéntes nyugdíjpénztári forma a legelterjedtebb öngondoskodási forma, népszerűségük a kezdetektől töretlen. Az önkéntes pénztári megtakarításokhoz személyi jövedelemadó kedvezmény kapcsolódik, amely a tag számlájára történő jóváírás formájában érvényesíthető.

Az önkéntes nyugdíjpénztárak legfőbb jellemzői:

  • szolgáltatásaikat az önkéntes pénztárak a piacon a legolcsóbban nyújtják;
  • a pénztártagok számára egyszerű és jól érthető a működésük;
  • rugalmassága miatt eljuthat az alacsonyabb jövedelemmel rendelkező, esetleg nem folyamatosan munkaviszonyban lévő munkavállalókhoz is;
  • szolgáltatási palettájuk miatt hozzáigazíthatóak az eltérő nyugdíjas élethelyzetekhez;
  • kockázatviselési hajlandóság szerint a tag választhat a befektetési lehetőségek közül (választható portfoliós rendszer);
  • tehermentesen örökölhető az egyéni számlán lévő megtakarítás;
  • tőkekövetelmény nélküli, un. non-profit alapú intézmények szigorú szabályozás alapján a pénztártagok érdekében működnek, a befizetett tagdíjakból, az egyéni számlán felhalmozott összeget befektetési tevékenységeik révén gyarapítva;
  • hosszabb távon jelentős, az átlagot meghaladó mértékű hozamot biztosítanak tagjaik részére;
  • edukációs tevékenységük elősegíti a pénzügyi tudatosság kialakítását.

Az önkéntes nyugdíjpénztárak szolgáltatást egyösszegű kifizetésként vagy járadékszolgáltatásként nyújthatnak.  Az 1000 fő pénztártagot meghaladó tagsággal rendelkező önkéntes nyugdíjpénztáraknak járadékszolgáltatási kötelezettsége van, amelynek elsősorban – az alapszabályban foglalt feltételek szerint − az elért hozamokat és költségeket figyelembe véve meghatározott tartamú biztos (banktechnikai) járadékkal, vagy évente újraszámított, az elért hozamokat és költségeket figyelembe vevő ütemezett pénzkivonással tehetnek eleget.

Ezen túlmenően, az önkéntes nyugdíjpénztár biztosítótól vásárolt életjáradékot is kínálhat a tagjai részére. A nyugdíjszolgáltatással kapcsolatos döntés a pénztártag kezében van.

Kapcsolódó tartalom

Az önkéntes nyugdíjpénztárakkal kapcsolatos további hasznos információkat olvashat a képekre illetve linkekre kattintva:

MNB Pénzügyi Navigátor Füzet