Tartalom rész kezdete

Hírek

Túl a komfortzónán – a jó tanár biztat, támogat és inspirál

Feketéné Tóth Márta azon pedagógusok egyike, akinek magas színvonalú szakmai munkáját Pénzügyi Tudatosság Fejlesztéséért díjjal ismerte el Varga Mihály pénzügyminiszter tavaly szeptemberben. A budapesti Ady Endre Gimnázium matematika-fizika szakos tanára büszke arra, hogy iskolájában a pénzügyi tudatosságra való nevelés fontos része a pedagógia programnak.

 A gimnázium igazgatója és a szülő választmány közösen jelölte Önt a díjra. Hogyan sikerült megnyerni a témának az iskolai vezetése és a kollegák mellett a szülőket is?

 Az igazat megvallva nem volt nehéz dolgom, mert a szülők több forrásból tájékozódhatnak a végzett munkáról. Bármilyen programot szerveztem a tanulóknak minden esetben az e-naplóban írt üzenetben tájékoztattam a szülőket. Az iskola honlapján folyamatosan jelennek meg a diákok és az általam írt beszámolók, amit bárki megnézhet. Biztos vagyok abban, hogy a gyerekek többsége mesélt otthon a szervezett programokról, versenyekről és egyéb foglalkozásokról. A szülők korábbi visszajelzéseiből is tudható volt: hasznosnak tartják a hiánypótló tudást és ismereteket átadó órákat, programokat.

Hogyan indult a munka a gimnáziumban, és miként sikerült elérni, hogy mára az intézmény pedagógiai programjában kiemelt szerep jut a pénzügyi tudatosságra nevelésnek?

Tizenhárom éve, mikor először jártunk az akkori osztályommal az OTP Oktatási Központjában, megtapasztalhattam a diákok nyitottságát a téma iránt, illetve a trénerek fantasztikus munkáját és elhivatottságát. Azóta természetesen bővültek a lehetőségek, a melyek között egyéni kezdeményezések is szerepeltek. Ugyanakkor a változó gazdasági követelményeknek megfelelően egyre több pénzintézet és társadalmi szervezet hirdet meg versenyeket, ismeretátadó programokat, melyeken iskolai keretek között tudunk részt venni. Hozzáteszem: én magam is szívesen fejlesztem saját tudásomat az általam tanított szaktárgyakon, a matematikán és fizikán kívül is. Az iskola szellemisége is támogat ebben, hiszen Szalai Bernadett igazgató is bíztatott a folyamatos szakmai fejlődésre, legyen az továbbképzés, konferencia vagy egyéb más rendezvény. Ennek eredményeként szereztem kitüntetéses diplomát 2018-ban pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási ismeretek tanítása szakirányban. A vezetői támogatás mellett természetesen fontos és folyamatos inspiráció a diákok kíváncsisága és fogékonysága egy a számukra részben vagy egyáltalán nem ismert terület iránt. Jó érzés volt látni, hogy az általam szervezett programokon évről évre egyre több diák vett részt, és a kollégákat is sikerült megnyerni az ügynek.

 Hogyan képzeljük el azt, hogy a pénzügyi tudatosságra nevelés az iskolai munkatervben rendszerszinten van jelen?

Az évente készített munkatervekben megjelenik a pénzügyi, gazdasági és fogyasztóvédelmi programok szervezése, a versenyeken való részvétel. Emellett azonban gyakran előfordult olyan eset is, amikor év közben értesültünk egy-egy jó lehetőségről. Az intézmény vezetőjével és az érintett osztályfőnökökkel való egyeztetés után minden esetben elkezdhettem a szervezést. Ennek köszönhetően többször volt lehetőségünk szakmai partnereink innovációinak kipróbálására, a fejlesztett programok tesztelésére, amivel többszörös célt értünk el.

Diákjaink ismerte bővült, visszajelzéseink alapján még jobb lesz az innováció, és a gyerekek még motiváltabban vesznek részt a közös tevékenységekben. Nagyon jó érzés megélni azt, ahogy ötletelnek, jobbító szándékú kritikákat fogalmaznak meg. Az évek múlásával egyre több kolléga vett részt a programokon. A tavalyi PÉNZ7-en például 9 matematika, 1-1 kémia és angol szakos kolléga tartott órákat, az iskola 19 osztályából 18-ban, újításként nyelvi tagozatos osztályunkban angol nyelven. Idei terveink között francia és német nyelven tartott órák is szerepelnek. Így a végzett munkával két nagyon fontos célt tudunk szolgálni. A diákok, a szülők, az iskolavezetés és az osztályfőnökök jelzései is megerősítenek bennünket abban, hogy fontos munkát végzünk. Bennünket a járványhelyzet sem tartott vissza, hogy programokat szervezzünk: decemberben például két osztály vett részt az OTP OK pénzügyi-gazdasági streaming, vagyis élőben közvetített oktatásán. Másik két osztályunk diákjai pedig elsőként próbálhatták ki az OTP Fáy András Alapítvány fejlesztői csapata által készített Platypus: A FinLit Story elnevezésű első mobil applikációs játékot.

Az iskola diákjai számos pénzügyi, közgazdasági versenyen és kezdeményezésen vesznek részt. A versenyeken az iskolát néha nem is egy, hanem akár több csapat is képviseli. Hogyan lehet a középiskolásokat rávenni a „kötelező” tananyagon kívüli ismeretek elsajátítására?

Az általam megszólított diákok többsége szívesen indul egyéni vagy csoportos versenyeken, pályázatokon, sőt volt sok olyan eset, hogy a gyerekek vagy szüleik hívták fel figyelmemet egy-egy lehetőségre. A versenyzőkkel minden esetben megbeszéljük, hogy azon csapatokkal szemben, akik gazdasági jellegű képzésben vesznek részt, óriási hátránnyal indulunk, de megértik, hogy a legfőbb érték az ismeretszerzés és a jól végzett közös munka élménye. Ne felejtsük el, napjainkban nagyon fontos kompetencia a csoportban dolgozás képessége! Büszkén mondhatom el, hogy vannak versenyek, ahol már több éve sikeresen szerepelnek iskolánk diákjai, csapatai. Így például OTP Osztálykirándulásokat támogató pályázatán az utóbbi 5 év mindegyikében értünk el dobogós helyezéseket, a Pénzmesterek versenyen egyik diákommal különdíjat kaptunk, az Országos fogyasztóvédelmi versenyen 2 alkalommal szerepeltünk sikeresen, aminek eredményeként táborozhattunk Zánkán. Sajnos az idei évben a járvány miatt a táborozás lehetőségével nem tudtunk élni. A versenyeken való sikeres szereplés segíthet a diákok pályaválasztásánál. Több tanítványom már gazdasági-pénzügyi jellegű diplomát szerzett vagy jelenleg is felsőoktatási intézményben folytatja tanulmányait.

Mit profitálnak a gyerekek a PÉNZ7-en, illetve a pénzügyi versenyeken való részvételből? Van-e hatása a sikereknek a versenyen részt nem vevő osztálytársakra, iskolatársakra?

 A PÉNZ7 rendezvényeinek kiemelt célja a tudásbővítés, igény a további ismeretek megszerzésére. Másik fontos hozadéka, hogy a gyerekek találkozhatnak a pénzügyi, gazdasági élet szereplőivel, vállalkozókkal, és feltehetik kérdéseiket. Erre talán a legjobb példa, amikor visszatérő önkéntesként Hegedűs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója tartott gimnáziumunkban foglalkozást, ahol akkori osztályom tanulói kérdéseket tehettek fel, melyekre azonnali válaszokat kaptak, sőt szünetben kötetlen beszélgetést folytathattunk vendégünkkel. Utána több osztály tanulói jelezték, hogy szeretnének ők is a gazdasági élet kiemelkedő szereplőivel találkozni, beszélgetni, kérdezni. Szívesen vennének részt a rendezvényt követő programokon is, amit szakmai partnerünk szervezett a diákoknak. Önkénteseink mindegyike jelezte, hogy a későbbiekben szívesen jön vissza hozzánk, segít a hiánypótló tudást átadó foglalkozásaink megtartásában. A versenyeken való részvétel főbb eredménye a megszerzett ismereteken túl a közösen végzett sikeres munka öröme, és persze nem utolsó sorban a kapott díjak, táborozási lehetőségek. Januárban szakmai partnerünk javaslatára a Humanitás Szociális Alapítvány bruttó 1,5 millió forint összegű támogatásban részesítette iskolánkat, az adomány számítástechnikai eszközök, elsősorban laptopok beszerzésére fordítható. Minden elért eredményről természetesen az iskola közössége előtt és a honlapon is beszámolunk, így a sikeres diákokat együtt ünnepelhetjük, nevük és fényképük is megjelenik az iskola honlapján. A versenyeken nem induló osztálytársakra természetesen pozitív hatása van az elért sikereknek. Több alkalommal jelentkeznek, hogy jövőre ők is szeretnének részt venni, mert hallották társaik élményekkel teli beszámolóit.

 A Közép-pesti Tankerület Pedagógiai Napok keretében a tavalyi PÉNZ7 iskolai megszervezését és megvalósítását mint jó gyakorlatot mutatták be.

Nagyon lelkesen és büszkén készültünk a jó gyakorlat bemutatására, az eddigiekben jól bevált tervezési, szervezési protokollt kezdve a tantestületen belüli igények felmérésétől a regisztráción át a megvalósításig, reflexiók elkészítéséig. Az előkészületek során többek között plakátokat készítettünk egy osztály diákjaival, kiállítást szerveztünk az iskolában, összegyűjtöttük a megadott témákkal kapcsolatos kérdéseket az érintett osztályokban, ezeket továbbítottuk az önkénteseknek, okleveleket, kérdőíveket készítettünk. Az előkészületek után már „csak” a megvalósítás volt hátra, amiben diákok egy lelkes csapata segített. A bemutató része volt az információk megadása, segítség lehetőségének felkínálása a foglalkozások sikeres megtartásához.

 A megújult Nemzeti Alaptanterv alapján az idei tanévben 9. osztálytól felmenő rendszerben már több tantárgy, így a matematika-, a történelem és állampolgári ismeretek- és a földrajz-oktatás keretein belül is megjelennek a pénzügyi ismeretek. Milyen kihívásokat és lehetőségeket kínál ez a pedagógusok számára?

Iskolánk az eddig végzett munka eredményeként abban a szerencsés helyzetben van, hogy a tárgyi feltételek adottak. Gimnáziumunk tagja a Pénziránytű Iskolahálózatnak, így megkaptuk az alapítvány kiadványait, amelyekkel bármelyik érintett tantárgyat tanító kolléga használhat. Legnagyobb kihívás az, hogy a tanító kollégák kilépjenek a megszokott komfortzónájukból, és élni tudjanak a megújult NAT által biztosított lehetőséggel. Szerintem ennek egyik legfontosabb feltétele a megfelelő tárgyi tudáson kívül a szándék. A tárgyi tudás megszerzésére több lehetőség kínálkozik, gondolok itt a szervezett továbbképzésekre és az önképzésre egyaránt. A tantestületen belül már elindult egy folyamat, több matematika szakos kollégámmal vettünk részt szabadidőnkben olyan ingyenes képzésen, mely hozzájárulhat az eddigi munka még hatékonyabb végzéséhez. Gimnáziumunk tagja még az Econventio Iskolahálózatnak, ennek keretében évente pénzügyi tudást mérő tesztet tölthetnek ki diákjaink. A Bankvelem Iskolahálózat tagjaként is számos lehetőségünk van arra, hogy a megújult Nemzeti Alaptantervben szerepelteket, sőt azon túl kitűzött céljainkat is elérjük.

 Milyen tervei vannak, hogyan képzeli el a gyerekek pénzügyi tudatosságának fejlesztését a továbbiakban?

Az eddigi jó gyakorlatokat kell folytatni persze minél több tanuló és munkatárs bevonásával. Az idén januárban elindult ötéves fejlesztő-innovátori mesterprogramom egyik kiemelt célja, hogy szakmai partnereinkkel változatos, a diákok igényeihez és érdeklődésüknek megfelelő programokat szervezzünk, közös innovációkat hozzunk létre. Céljaim elérésének érdekében minden esetben a változó kihívásokhoz és körülményekhez is alkalmazkodni kell. Reményeim szerint a NAT-ban hamarosan megjelenik egy kötelező tantárgy, amelyet nem gazdasági jellegű képzésben részt vevő középiskolákban fogunk tanítani. Ennek segítségével diákjaink tudatos pénzügyi döntéseket tudnának hozni, észre tudnák venni lehetőségeiket és korlátaikat egyaránt. Azért tartom nagyon fontosnak, mert amíg nincs egyetlen „felelőse” (kolléga, akinek kötelező ezt tanítani) ennek a területnek, addig sajnos nagyon sok esetben a diákok nem szerezhetnek ilyen jellegű tudást iskolai keretek között. A gimnáziumban eddig végzett innovatív tevékenységem egyik nagyon fontos feltétele a szaktanár tárgyi tudásán túl az a külső támogatás, amit szakmai partnereinktől kapunk. A támogatók keresése nagyon eredményesnek bizonyult, mert a megszólítottak is fontosnak tartották céljainkat, és a társadalmi felelősségvállalás részeként elkötelezetten vettek részt a közös munkában.

További hírek