Hírek

Pénzügyekről történelemórán az érettségizőknek

Lezárult a Történelemoktatók Szakmai Egyesületének projektje, amely több száz, a tárgyat oktató pedagógusnak nyújtott segítséget a tananyag részét képező különféle pénzügyi ismeretek hatékonyabb átadásához. Az országos programsorozat a Pénzügyminisztérium által kiírt „Tudatosan a pénzügyekben” című pályázatán elnyert támogatásból valósult meg.

Mint ismeretes, a 2012-ben bevezetett Nemzeti Alaptanterv és az ennek nyomán kialakított kerettantervek révén a történelemoktatás részévé vált a pénzügyi alapismeretek témája. A tantárgy így az alapvető gazdasági összefüggések megértésére is próbálja felkészíteni az érettségi előtt álló diákokat. A szaktanárok azonban nem minden esetben érzik magukat eléggé felkészültnek pénzügyi, gazdasági témákban ahhoz, hogy ezeket az újonnan beépült részeket a törzsanyaghoz hasonló tudással és hatékonysággal adhassák át. A Történelemoktatók Szakmai Egyesülete ezt felismerve igyekszik számukra segítő kezet nyújtani: már 2017 óta szerveznek ezzel kapcsolatos továbbképzéseket, ami az elmúlt években rendhagyó órák sorozatává alakult.

 Ezek népszerűsége tehát egyértelmű garanciát jelentett a folytatásra, amihez a Pénzügyminisztérium tavaly ősszel első ízben meghirdetett, a lakosság pénzügyi tudatosságának fejlesztését célzó „Tudatosan a pénzügyekben” 40 millió forint keretösszegű pályázata biztosított lehetőséget. A kiírás szerint – összhangban az ezt szolgáló kormányzati stratégiával – a non-profit szervezetek olyan szakmai tevékenységeinek támogatására nyílt lehetőség, amelyek az ehhez szükséges, hétköznapokban is jól hasznosítható ismeretek elsajátítását, továbbá készségszintű használatuk további javítását célozták eddig meg nem valósított új, pénzügyi kultúrafejlesztő programok előmozdításával. Az elnyert támogatásból több mint 50 pénzügyi ismeretekről szóló rendhagyó órán vehettek részt a történelmet oktató tanárok az ország minden régiójában. A pozitív visszajelzések alapján pedig az egyesület az idei, 2019-2020-as tanévben is tervez hasonló programsorozatot a Pénzügyminisztériummal együttműködve.

További hírek