Navigációs menü
A  A+  A++
Tartalom rész kezdete

Hírek

Evangéliumi példabeszédekkel a pénzügyi tudatosság felé

A Pénzügyi Tudatosság Fejlesztéséért díj tanári kategóriájának egyik nyertese Lukács Gábor Imre. Vagy Imre Atya, ahogyan azok a szerencsések szólítják, akik személyesen is ismerik. Imre Atya azzal emelkedett ki a rendkívül színvonalas mezőnyből, hogy a gyerekek számára a pénzügyi ismereteket keresztény értékrenden átszűrve adja át az életkori sajátosságok figyelembe vétele mellett. Így nem csupán a pénzügyi tudatosság fejlesztése történik meg munkája során, hanem olyan szemléletformálás is, amely túlmutat a puszta ismeretátadáson.

  • Ön premontrei szerzetespap, a Gödöllői Premontrei Apátság tagja. Hogyan került kapcsolatba a tanítással?

 A tanításba úgy csöppentem bele, mint Pilátus a Credóba: alapvetően liturgia- és zeneközpontú vagyok, aki fiatal papként a lelkipásztorkodással szerettem volna foglalkozni. Egy valamit nem terveztem: a tanítást. Máshogy alakult. Már egy év után megbízást kaptam heti egy hittan órára, majd további négyre. Újabb egy évre rá már osztályfőnök lettem, majd egy nyár végén részt vettem a Pénziránytű Alapítvány rendkívül alapos és igényes továbbképzésén, és három év után már pénzügyi ismereteket taníthattam a technika tantárgy keretein belül. Nem bántam meg egy percig sem, hogy így alakult!

  • A javaslattétel kiemeli, hogy Ön az iskola spirituális vezetőjeként, igazgatóhelyettesi, hittantanári és osztályfőnöki feladatai mellett a szabadidejében vesz részt azokon a képzéseken, amelyek segítségével pénzügyi ismereteket tanít a gyerekeknek. Hogyan valósítható meg mindez a gyakorlatban ennyi feladat mellett?

A legtöbb kollégám házas, akik közül sokan több gyermeket is nevelnek. Egy háziasszony – véleményem szerint – ha munkahelye is van, két műszakot visz egyszerre. A lelkipásztori feladatok engem leginkább hétvégente foglalnak le, hétköznapokon így inkább tudok iskolai feladatokra koncentrálni. A Pénziránytű Alapítvány továbbképzései lényegre törőek és nagyon professzionálisak, örömmel veszek részt ezeken a továbbiakban is. Azon túl pedig közgazdasági témájú könyvekkel, műsorokkal próbálom tovább képezni magamat.

  • A gödöllői Premontrei Iskolaközpont nyolcosztályos gimnázium, ahol már az alsóbb évfolyamokon kapcsolatba kerülhetnek a gyerekek a pénzügyi tudatossággal. Milyen módon kerülnek a gyerekek bevezetésre az elsőre bonyolultnak, a „felnőttek” ügyének látszó kérdéskörbe?

A bevezetést a Küldetések a pénz világában című tankönyvvel kezdtük 7. osztályban. Nagyon odafigyeltem, hogy sokat játsszunk a gyerekekkel, játékosan ugyanis sokkal többet tanulnak, nem színlelik, hogy figyelnek, hanem örömmel belevetik magukat a játékba és közben sok minden rögzül. Számos digitális oktatást segítő programot használok, amelyekkel könnyebb a témát játékosan feldolgozni.

  • Ön a technika tantárgy kereteibe építette be a pénzügyi ismereteket. Mesélne erről részletesebben?

Ennek pusztán praktikus okai vannak: hetedik és tizenkettedik osztályban egy-egy technika órát töltöttünk meg azokkal a tartalmakkal, amelyek a pénzügyi ismeretek tárgykörébe tartoznak. A pénzügyi tudatosság elősegítése fontos feladata a családnak, de az iskolának is!

  • Önt a Szülők a Premontrei Gimnáziumért Egyesület javasolta a Díjra azzal az indokolással, hogy az iskola és a szerzetesrend szellemiségéhez hűen a pénzügyi tudatosság oktatása során is kiemelten az emberi és közösségi értékek szem előtt tartásával vezeti be a gyerekeket a pénz világába. Mesélne erről?

A pénzügyi témák szinte mindegyikéhez idézhető egy evangéliumi példabeszéd Jézustól, vagy valamilyen ószövetségi történet, ami valamiképp össze tudja kapcsolni az aktuális pénzügyi témát a már több éve tanult hittannal, vagy a megélt keresztény hittel, tapasztalatokkal. Csak néhány példa: Máté evangélista ókori pénzügyi szakember volt (vámszedő). Zakeus személyében valószínűleg egy korabeli oligarcha tért meg. Jézus pedig a hűtlen intéző személyében egy korabeli közgazdászt állít példaként, aki megpróbált mások megsegítésén keresztül jó pozíciót felvenni. Mi a Premiben egy nagy közösséget alkotunk, azon belül az osztályközösségek is fontosak, a család pedig mindenki számára alapvető fontossággal bír. Az utóbbi időben tudatosan is sok támadás érte a közösségeket, azon belül különösen a családot, de a járvány is komolyan rombolta a kisebb-nagyobb emberi közösségeket. A pénzügy, a közgazdaságtan nem lehet öncél, mint ahogy a gazdagság, gazdagodás sem, ezeknek mind az emberi közösségek szolgálatában kell állniuk. Én ezt szeretném nekik átadni, persze sok egyéb praktikus ismerettel együtt.

  •  Az iskola jelmondata a kezdetek óta a Virtute vinces! (Erénnyel győzni fogsz!) Hogyan érvényesíthető ez a gondolat a pénzügyi tudatosság oktatása során?

Kiválóan! Mint mindent, amit a Teremtőtől kaptunk, használatra kaptuk, amit kamatoztatnunk kell, amire vigyáznunk kell – igaz ez a tehetségünkre, képességeinkre, de az egész teremtett világra. A keresztény ember számára a győzelem nem más, mint közös küzdelem azzal, aki már győzött – Krisztussal. Isten terveit megvalósítani az életemben és másokat is ebben segíteni. Nem mondok azzal újat, hogy ha általában a céljainkat el akarjuk érni, akkor elsősorban magunkat kell legyőznünk. Ehhez kiváló fegyverek az erények: a sarkalatos erények mellé a keresztségben megkapjuk az istenes erényeket: a hitet, a reményt és a szeretetet. Ezek segítségével győzhetünk magunk felett és csatlakozhatunk a győzteshez. A pénzügyekben is ki kell tűznünk célokat, az oda vezető út sem mindig egyszerű. Látunk néha olyan példákat a világban, amikor a sikerekhez egy nem teljesen erkölcsös út vezet. Egy keresztény embernek mindkét győzelmet célul kell kitűznie, földit és égit! Virtute vinces! Ez mindenképpen egy biztató jelmondat.

  •  Milyen tervei vannak a jövőben, hogyan képzeli el a gyerekek pénzügyi tudatosságának fejlesztését a továbbiakban?

Folyamatosan igyekszem magam továbbképezni és keresem azokat a lehetőségeket, hogy hogyan tudom színesebbé tenni ezeknek a fontos és érdekes témáknak az átadását. Játékosan próbálom megközelíteni, ehhez keresek programokat, platformokat, nem mellőzve a jelenléti oktatás esetében a hagyományos társasjátékokat. Ezek esetében sokat jelentett a Pénziránytű Alapítvány továbbképzése, illetve az általuk közreadott kiváló tankönyv és az abban található számos kiegészítő játék. Terveim között szerepel olyan közgazdászok és pénzügyi szakemberek meghívása, akik a pályaválasztásban, elsősorban a továbbtanulásban kedvet tudnak csinálni saját szakmájukhoz a mi érdeklődő diákjaink számára.

További hírek