Tartalom rész kezdete

Hírek

Célunk minél több diákot bevonni a pénzügyi nevelésbe

A Pénzügyi Tudatosság Fejlesztéséért díj tanári kategóriájában erős verseny volt az idén is, számos értékes jelölés érkezett mind általános iskolák, mind a középiskolák részéről. A legtöbb jelölt a tanári munkáját szélesítette pénzügyi ismeretekkel, a pénzügyi nevelésre vonatkozó módszertannal, a Karinthy Frigyes Gimnázium tanára, Balázsné Juhász Orsolya viszont a közgazdász karrierje mellett vált közgazdásztanárrá, régi vágyát valóra váltva. Vele beszélgettünk a pénzügyi tudatosság fejlesztéséért végzett munkájáról.

Önt a Karinthy Frigyes Gimnázium intézményvezető-helyettese, Nemcsicsné Molnár Gyöngyi terjesztette fel a díjra azzal, hogy elkötelezettsége a tanórai és tanórán kívüli pénzügyi nevelés területén példaértékű. Hogyan kezdődött a pénzügyi nevelés területén végzett munka?

 Korábban közgazdászként dolgoztam a vállalati oldalon, hosszú éveken át. Régi, személyes vágyamat valósítottam meg azzal, hogy elvégeztem a közgazdásztanári kiegészítő mesterképzést és olyan iskolákban kezdtem tanítani – először óraadóként – ahol fontosnak tartották és tartják a diákok pénzügyi nevelését. A Karinthy Frigyes Gimnáziumban már korábban is megfogalmazódott igény ilyen jellegű foglalkozásokra, így amikor az ötletemmel előálltam, nagy örömmel fogadták és az indulástól támogatták a programot. 

Az ajánlás elsősorban a diákvállalkozási szakkör programjára, illetve az ott zajló tevékenységre alapozta a jelölését. Az egyik diák jelezte, hogy akár alvás helyett is szívesen részt venne a szakkör munkájában, annyira kedveli. Hogyan lehet a sok tanulással leterhelt gimnazistákat bevonni egy gazdasági jellegű szakkör munkájába?

Iskolánk diákjait érdeklik a gyakorlatias, életszerű ismeretek. Szinte vágynak arra, hogy a tananyag elméleti részein túl foglalkozhassanak végre valami életszerűvel, gyakorlatias témával. A program tematikáját a diákokkal közösen alakítottuk a tannév során, azzal foglalkoztunk, olyan témákat dolgoztunk fel, amelyeket kértek. Szempont volt, hogy mindezt játékosan, oldottan valósítsuk meg, ne újabb terhet tegyünk a diákok vállára. Azt hiszem az élményszerű, interaktív tanulás miatt maradtak végig, hiszen ez egy nem kötelező program volt számukra. Itt inspirációkat kaptak, megélhették a kreativitásukat, fejlődhetett a személyiségük is. Tanárként is élmény megélni egy ilyen program minden pillanatát, nekem is felszabadító érzés engedni a kreatív gondolatokat, ötleteket és becsempészni a programba a saját érdeklődésem által vezérelt témaköröket.

A gimnáziumba járó diákok nagy része magas szinten beszél valamilyen idegen nyelven. Mennyire lehet erre építeni a szakkör tevékenységében?

Iskolánk tanulói valóban magas szinten beszélik valamelyik idegen nyelvet. Eddig ezt az előnyt nem használtuk ki a programban, csak annyira, hogy bátran lehetett angol nyelvű videókat is használni a témák feldolgozásához. Sok anyag érhető el angol nyelven, amelyek nagyon hasznosak és jó lenne minél többet feldolgozni és használni. Egyelőre ezek még tervek, amelyek remélhetőleg mielőbb megvalósulnak.

A szakkör kereteiben a diákok saját vállalkozást hozhatnak létre, akár több tanévnyi munkájukkal. Mely tapasztalatok lehetnek a legtanulságosabbak? Van-e olyan vállalkozás, amely a valódi piacon is kipróbálta magát?

A tanulói tapasztalatok sokrétűek és nagyon sokfélék. Alapvető felismerés szokott lenni a csapatmunka és a feladatmegosztás fontossága és annak nehézségei. A határidők betartása. Annak felismerése, hogy vevőre van szükség, viszont az ügyfélszerzés nehéz meló. Annak belátása, hogy mindenkinek a munkájára szükség van a csapaton belül, nagy az egymásra utaltság, mindenkinek szerepe van a sikerben, de a kudarc is egyféle közös eredmény. Hogy vannak korlátok, mindig lesznek akadályok, de ezekkel kezdeni kell valamit. Fontos felismerés szokott még lenni, amikor a diákok rájönnek a tervezés szerepére és fontosságára és elkezdenek előre tervezni, gondolkozni, célokat kitűzni. A diákjaink a piaccal olyan formában találkoztak már, hogy az iskolában megrendezésre került egy adventi és egy Valentin-napi vásár, ahol az iskola diákjai, tanárai és munkatársai vásárolhattak, valamint az egyik diákvállalkozó csapatunk idén részt vett a JAM Tavaszi Vásárán és Versenyén, ahol megkapták a Legjobb Marketing & Sales díjat. Büszkék voltunk rájuk!

A szakköri tevékenységek között szerepelnek beszélgetések gyakorló vállalkozókkal. Mesélne erről részletesebben?

Az eredeti elképzelésem az volt, hogy olyan kerületi vállalkozókat keresek, akik egyrészt ismerik az iskolánkat és szívesen jönnek hozzánk, másrészt készek mesélni a vállalkozásukról és megosztani tapasztalatikat a diákokkal, esetleg tanáccsal is el tudják őket látni. Volt vendégünk egy iskolai büfét üzemeltető házaspár, egy online marketing tanácsadó, egy a Cápák között című vállalkozói műsorban feltűnt kerületi kisvállalkozó. Mindenkiből igyekeztünk előre felkészülni és összegyűjtöttük a kérdéseinket, amelyek a diákokat leginkább foglalkoztattak. Mitől lesz sikeres egy vállalkozás? Milyen nehézségekkel küzdöttek a legelején? Hogy álltak fel a kudarcokból? Hogyan tud fejlődni a vállalkozó és a vállalkozás? Hogyan tartják meg a vállalkozók a motivációt a mindennapi munka során? Ezek kötetlen beszélgetések voltak, a diákok itták a vendégeink szavait. Volt, akit már azóta visszahívtunk és tervezzük, hogy a szakkör formátumát fejlesztjük és a vendégeinkből egy külsős szakmai zsűrit alakítunk egy esetleges iskolai háziverseny alkalmából. 

A koronavírus járvány miatti nehézségek során hogyan lehetett életben tartani a szakkörben zajló munkát? Milyen tanulságokkal szolgált ez az időszak?

A járvány alatt csak online volt lehetőségünk találkozni. Nagyon kellett dolgozni, hogy folyamatosan fenn tudjuk tartani a diákok érdeklődését érdekes videókkal, külsős vendégekkel, érdekes gyakorlati feladatokkal. A tanulság az, hogy egy ilyen helyzet ki tudja hozni a legtöbbet és legjobbat bárkiből, aki hajlandó időt és munkát fektetni az ötletei megvalósításába.

A megújult Nemzeti Alaptanterv alapján a tavalyi tanévtől 9. osztálytól felmenő rendszerben már több tantárgy tematikáján belül (matematika, történelem és állampolgári ismeretek, földrajz) is megjelennek a pénzügyi ismeretek. Milyen kihívásokat és lehetőségeket lát ennek gyakorlati megvalósítása kapcsán?

Nagy kihívás a más szakos tanárkollégákkal való együttműködés, hiszen mindenki igyekszik a saját tantárgyi követelményeire fókuszálni és a közös pontok összekapcsolása gyakran nem tud megvalósulni. Ugyanez egy nagy lehetőség is lenne, a különféle tantárgyakba szétszórt gazdasági ismereteket összefogni és rendszerbe foglalni. A Karinthy Frigyes Gimnáziumban a 2022/2023-as tanévben indul egy gazdasági ismeretek specializációs lehetőség a 9. osztályok részére. Ez egy új dolog, izgatottan várom, hogy lássam majd pár év múlva ennek a programnak is az eredményeit.

Milyen tervei vannak a jövőben, hogyan képzeli el a gyerekek pénzügyi tudatosságának fejlesztését a továbbiakban?

Az egyik kolléganővel feltett szándékunk az elkezdett szakköri program fejlesztése, új elemekkel való bővítése. Ezen kívül cél, hogy minél több diákot tudjunk bevonni a pénzügyi nevelésbe, akár a PÉNZ7 programján keresztül vagy akár a szakköri munkán keresztül. Fontos lenne, hogy minél több iskolán kívüli programra és rendezvényre el tudjunk jutni a jövőben, hogy a diákok ilyen jellegű tapasztalatokat is szerezhessenek, ismerkedhessenek más iskolák diákjaival, kipróbálhassák magukat új környezetben, új szerepekben is. Mindezek mellett pedig ott vannak a fakultációt választó diákok, akiknek a kötelező tananyagon kívül is szeretnék néhány dolgot megmutatni leginkább a vállalkozások világából.

További hírek