Tartalom rész kezdete

Élethelyzetek

Gyermekünk született

Start-számla nyitása: Azok a 18 év alatti, magyarországi lakhelyű és magyar állampolgárságú gyermekek, akik 2005. december 31-ét követően születtek, életkezdési támogatásra jogosultak. Az életkezdési támogatás áll alap támogatásból és kapcsolódhat hozzá gyermekvédelmi kedvezmény. Az alap támogatás (a születést követően, egyszeri alkalommal jár) 2006-ban 40.000 Ft, 2006 után született gyermekeknek esetén 42.500 Ft. A 2014-ben, illetve azt követően megszülető gyermekek után járó alap támogatás összegét az éves költségvetési törvények határozzák meg. A gyermek megszületése után kiutalt életkezdési támogatás összegét a Magyar Államkincstár kezeli letéti Start-számlán, melyhez az állam a megelőző év átlagos fogyasztói árindex százalékos mértékével megegyező kamatot ír jóvá.

Jó tudni, hogy 2012. október 1-jétől már a 2006. január 1-je előtt született gyermekek javára is nyitható Start-számla legalább 25 000 Ft befizetésével. Azonban ezen gyermekek esetében csak a számlán elhelyezett összeg után illeti meg őket az állam által nyújtott támogatás, az induló életkezdési támogatás számukra nem jár.

Szülő(k) vagy hozzátartozó nyithat Start-számlát a gyermek részére, ha legalább 25 000 Ft-ot befizet, egy gyermek részére azonban csak egy Start-számla nyitható.


Befizetés a Start-számlára - kedvezmények

Amennyiben a szülő/hozzátartozó szeretné a számlán lévő összeget saját befizetéseivel tovább gyarapítani, ezt megteheti, ha a Magyar Államkincstárnál díjmentesen nyitható Start-értékpapírszámlát nyit. A kincstári Start-számla megnyitását követően az állami támogatás – annak kamataival együtt – átutalásra kerül erre a számlára. A szülői/hozzátartozói befizetések szintén kiegészülnek a befizetések utáni állami támogatással, melynek mértéke a befizetett összeg 10%-a, de évente maximum 6.000 Ft. A gyermek 18. életévének betöltéséig keletkezett megtakarítás és hozam mentesül mindennemű adó, járulék és illeték alól! A Start számlára befizető természetes személyeknek 2012. október 1-jétől korlátlan összegű befizetésre van módjuk.

Két esetben a befizetések utáni állami támogatás magasabb:

  • A gyermekvédelmi kedvezményben alacsonyabb jövedelem miatt részesülő gyermekeknél a befizetések utáni állami támogatás a Start-számlára történt saját befizetések után minden évben a befizetett összeg 20%-a, de legfeljebb évi 12.000 Ft.
  • A gyermekvédelmi kedvezményben átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek befizetés nélkül is 12.000 Ft támogatást kap.

A pénzügyi intézményeknél megnyitott Start-számlán lévő összeg befektetésére – a kincstárnál vezetett Start-számla kivételével – bankbetét, állampapír, illetve tőke- vagy hozamgarantált befektetési jegy választható.  Új szabály a 2014. január 31-ét követően született gyermekre vonatkozóan, hogy a Magyar Államkincstárnál vezetett Start-számlán elhelyezett összeget 19 éves futamidejű változó kamatozású állampapírban kezelik. A 2014. január 31-ig született gyermekek esetében, amennyiben a szülő megvásárolja a Babakötvény első sorozatát a kamaton felül az állam további 3%-os kamatprémiumot is jóváír.  A gyermekvédelmi kedvezmény alacsonyabb családi jövedelem vagy átmeneti vagy tartós nevelésben lévő gyermek esetén a gyermek 7 és 14 éves korában a 2006-ban született gyermekek esetében egyszeri 42.000 Ft, az azt követő években született gyermekek esetében egyszeri 44.600 Ft, vagyis összesen 84.000, illetve 89.200 Ft, az alap támogatással együtt - 2006-es szinten számolva - 124.000, az azt követő évekbeli szinten számolva 131.700 Ft. A 2014-ben, illetve azt követően megszülető gyermekek után járó gyermekvédelmi kedvezmény összegét az éves költségvetési törvények határozzák majd meg. Esetükben a saját befizetések után járó állami támogatás is magasabb.

Mire lehet a felhalmozott összeget felhasználni? A gyermekek 18. életévük betöltése után, de legelőszőr a számla nyitása utáni harmadik év elteltétől meghatározott célokra (pl. tanulmányok, lakhatás, pályakezdés, gyermekvállalás feltételeinek megteremtése) használhatják fel az életkezdési támogatást.

Kapcsolódó tartalom

A témával kapcsolatos további hasznos információkat olvashat a képekre kattintva: