Tartalom rész kezdete

CASCO

A casco-biztosítás eredetileg gépjárműtörés-biztosítás, amely a biztosított gépkocsiban bekövetkező károkra, illetve eltulajdonítás esetén a pótlás költségeire biztosít fedezetet.

A biztosítási védelem a biztosítás jellege alapján változó kiterjedésű lehet. Teljes körű casco esetén a biztosítási védelem egyaránt kiterjed az elemi károkra, töréskárokra, a lopáskárra, illetve az üvegtörésre is. Részleges védelmet nyújtó casco esetén a védelem csak egyes kárfajtákra terjed ki (lopás casco, törés casco, stb.)

A casco biztosítás a gépjármű széria kivitelű tartozékaiban keletkezett károkra nyújt szolgáltatást. Az utólag beépített vagy a szériakivitel felett rendelt tartozékok csak abban az esetben biztosítottak, ha az ajánlatban felsorolásra kerültek, és az extra tartozékok pótdíját megfizették.

A casco szerződés meghatározza a biztosított által fizetendő önrész mértékét – Magyarországon a 10 és a 20 százalékos mérték a leggyakoribb, illetve (különösen részleges casco esetén) a kártérítésre vonatkozó felső limitről is rendelkezhet.

A magasabb önrész, illetve az alacsonyabb kártérítési limit lényeges kedvezményt jelenthet a biztosítási díjakban.

A hazai gyakorlatban a casco biztosítások gépjármű-balesetbiztosítási és vagyonbiztosítási elemekkel, illetve egyéb kiegészítő szolgáltatásokkal (pl. asszisztencia) is kiegészülnek.

A gépjármű-balesetbiztosítások az egészségügyi biztosítások sajátos alkalmazását jelentik: baleset esetén kiterjednek a gépjármű vezetőjére és utasaira egyaránt. Általában mind baleseti halál, mind rokkantság mind időleges jövedelem-kiesés esetén térítenek.

A térítés sorrendjében azonban elsődlegesen a károkozó autós felelősségbiztosítása (kgfb) lép térítésbe.

Kapcsolódó tartalom

A témával kapcsolatos további hasznos információkat olvashat a képekre illetve a linkekre kattintva: