Tartalom rész kezdete

Utasbiztosítások

Az utasbiztosítás külföldön fellépő veszélyhelyzetek (pl. baleset, betegség, poggyászkárok) esetén nyújt kártérítést. Biztosított csak olyan személy lehet, aki rövid tartózkodás céljából külföldre utazik. Az életvitelszerűen külföldön élők, illetve a külföldön munkát vállalók lakóhelyük, illetve munkahelyük országára vonatkozóan nem köthetnek utasbiztosítást. Az összes hazai biztosítóra igaz általánosan, hogy az utasbiztosítást csak Magyarország területén, az utazás megkezdése előtt lehet megkötni.

A hazai biztosítók utasbiztosítási szolgáltatáscsomagja tartalmazza a külföldről magyar nyelven, éjjel-nappal elérhető asszisztencia szolgáltatást, valamint élet-, baleset-, betegség és poggyászbiztosítást. Szinte minden hazai biztosító alapcsomagja tartalmazza ezeken túl a felelősség- és jogvédelem biztosítást is. A biztosító az adott módozatban szereplő kockázatvállalási limitnek megfelelően téríti meg a külföldön fellépő orvosi és egyéb költségeket. A biztosítók kockázatvállalási limitjei termékenként eltérőek, minél nagyobb a biztosító kártérítéséi limitje, annál drágább az adott utasbiztosítási termék.

A Biztosító mentesül a károk kifizetése alól, ha a biztosított:

  • Európán kívüli országba utazik és az Európán kívüli pótdíjat nem fizette meg;
  • a kockázatviselés kezdetekor, az életkorának megfelelő esetleges pótdíjat nem fizette meg, illetve kedvezményes díjat vett igénybe, amire nem jogosult a kora alapján;
  • a szerződéskötés időpontjában nem tartózkodott Magyarországon.

A képre kattintva olvashatja a vonatkozó MABISZ tájékoztatót

A biztosítások általános kizárásai (nukleáris sugárzás, polgárháború, háború, jogellenes vagy súlyosan gondatlan magatartás, ittas állapot, kábítószer hatása, öngyilkosság) az utasbiztosítások esetben is érvényesülnek. A betegségbiztosításoknál nem biztosított már az utazás előtt fennállott betegség külföldi kezelése, a terhességgel kapcsolatos események.  A poggyászbiztosításnál a biztosítók kizárják a kockázatból a nemesfémeket, gyűjteményeket, szőrméket, készpénzt, sporteszközöket, ideértve a kerékpárt is. A magas egyedi értéket képviselő tárgyakat szintén nem fogadják kockázatba a biztosítók.

Kapcsolódó tartalom

Az utasbiztosításokkal kapcsolatos további hasznos információkat olvashat a képekre kattintva:

 
Javasoljuk, hogy további tájékoztatásért keresse fel az MNB vonatkozó Pénzügyi Navigátor oldalait.

 Ckkek, videók:

 
Videók a Független Biztosítási Alkuszok Szövetségének (FBAMSZ) honlapján
DUE Tellózó 2018. november, sielőknek 
ÁSZ szutasbiztosítással kapcsolatos cikke