Utasbiztosítások

Az utasbiztosítás külföldön fellépő veszélyhelyzetek (pl. baleset, betegség, poggyászkárok) esetén nyújt kártérítést. Biztosított csak olyan személy lehet, aki rövid tartózkodás céljából külföldre utazik. Az életvitelszerűen külföldön élők, illetve a külföldön munkát vállalók lakóhelyük, illetve munkahelyük országára vonatkozóan nem köthetnek utasbiztosítást. Az összes hazai biztosítóra igaz általánosan, hogy az utasbiztosítást csak Magyarország területén, az utazás megkezdése előtt lehet megkötni.

A hazai biztosítók utasbiztosítási szolgáltatáscsomagja tartalmazza a külföldről magyar nyelven, éjjel-nappal elérhető asszisztencia szolgáltatást, valamint élet-, baleset-, betegség és poggyászbiztosítást. Szinte minden hazai biztosító alapcsomagja tartalmazza ezeken túl a felelősség- és jogvédelem biztosítást is. A biztosító az adott módozatban szereplő kockázatvállalási limitnek megfelelően téríti meg a külföldön fellépő orvosi és egyéb költségeket. A biztosítók kockázatvállalási limitjei termékenként eltérőek, minél nagyobb a biztosító kártérítéséi limitje, annál drágább az adott utasbiztosítási termék.

A Biztosító mentesül a károk kifizetése alól, ha a biztosított:

  • Európán kívüli országba utazik és az Európán kívüli pótdíjat nem fizette meg;
  • a kockázatviselés kezdetekor, az életkorának megfelelő esetleges pótdíjat nem fizette meg, illetve kedvezményes díjat vett igénybe, amire nem jogosult a kora alapján;
  • a szerződéskötés időpontjában nem tartózkodott Magyarországon.

A képre kattintva olvashatja a vonatkozó MABISZ tájékoztatót

A biztosítások általános kizárásai (nukleáris sugárzás, polgárháború, háború, jogellenes vagy súlyosan gondatlan magatartás, ittas állapot, kábítószer hatása, öngyilkosság) az utasbiztosítások esetben is érvényesülnek. A betegségbiztosításoknál nem biztosított már az utazás előtt fennállott betegség külföldi kezelése, a terhességgel kapcsolatos események.  A poggyászbiztosításnál a biztosítók kizárják a kockázatból a nemesfémeket, gyűjteményeket, szőrméket, készpénzt, sporteszközöket, ideértve a kerékpárt is. A magas egyedi értéket képviselő tárgyakat szintén nem fogadják kockázatba a biztosítók.

Kapcsolódó tartalom

Az utasbiztosításokkal kapcsolatos további hasznos információkat olvashat a képekre kattintva:

 
Javasoljuk, hogy további tájékoztatásért keresse fel az MNB vonatkozó Pénzügyi Navigátor oldalait.

 Ckkek, videók:

 
Videók a Független Biztosítási Alkuszok Szövetségének (FBAMSZ) honlapján
DUE Tellózó 2018. november, sielőknek 
ÁSZ szutasbiztosítással kapcsolatos cikke