Tartalom rész kezdete

Befektetési jegy

A befektetési jegyek meghatározott módon és alakszerűséggel, a befektetési alap mint kibocsátó által, sorozatban forgalomba hozott, a befektetési alappal szembeni, a befektetési alap kezelési szabályzatában meghatározott követelést és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír. A befektetési alap egy kollektív befektetési forma, ami azt jelenti, hogy az alapban részesedést szerzők együttesen fektetik be a pénzüket. Az alapot a befektetési alapkezelő kezeli, amely gondoskodik az alapok tőkéjének összegyűjtéséről, a befektetési portfolió kezeléséről, a hozamfizetésről, a befektetők tájékoztatásáról, végül – zártvégű alap esetén – az alap megszüntetéséről is. Az alap által megszerzett értékpapírok és egyéb eszközök letéti őrzését, valamint az alapkezelő szabályszerű működésének ellenőrzését az alap – alapkezelőtől független – letétkezelője végzi.

A befektetési alapok két fajtáját lehet megkülönböztetni:

  • A zártvégű alapok meghatározott befektetési időszakra jönnek létre, azokat az alapkezelő lejáratkor köteles felszámolni, és a tőkét, illetve a hozamot a befektetőknek megfizetni. Az alapkezelő nem vásárolhatja meg a zártvégű alapok jegyeit.
  • A nyíltvégű alapok nem járnak le, ezek befektetési jegyeit az alapkezelő az alap mindenkori nettó eszközértékén köteles bármikor visszavásárolni a befektető eladási szándéka esetén.

A befektetési alapok befektetési politikáját az alap kezelési szabályzata rögzíti; az alap eredményességét nagymértékben meghatározza, hogy az alapkezelő milyen eredményesen fekteti be a kezelési szabályzat előírásainak betartásával az alap pénzeszközeit. Az alapok elnevezése általában utal a befektetés céljára is. A pénzpiaci alapok alacsony kockázatú eszközökbe fektetnek. Vannak állampapír alapok, vállalati kötvényalapok, különféle iparágakra és régiókra szakosodott részvényalapok, valamint ingatlanalapok. Ezek mindegyikére jellemző a portfolió befektetés, tehát a befektetett eszközök megosztása különféle befektetések között. Miközben a pénzpiaci alapok kockázata alacsony, a származékos piaci, illetve tőkeáttételes pénzügyi termékek kockázata nagy. Az ún. abszolút hozamú alapok a befektetési lehetőségek tekintve kevés megkötést fogalmaznak meg az alapkezelők számára.